×

Vrijwilligersverzekering

Vrijwilligers doen belangrijk werk voor een ander zonder tegenprestatie te verlangen. Daarom is het belangrijk dat juist deze groep mensen goed verzekerd is. De gemeente Schiedam heeft daarom de VNG Vrijwilligersverzekering afgesloten. Daarmee zijn in 1 keer alle vrijwilligers en mantelzorgers in de gemeente verzekerd tegen de meest voorkomende schades.

De VNG Vrijwilligersverzekering verzekert binnen Europa vrijwilligers en mantelzorgers die werken in of vanuit Nederland. Maar ook maatschappelijke stages van scholieren en vrijwilligerswerk als gemeentelijke tegenprestatie.

Lees in de brochure (VNG Vrijwilligersverzekering) meer over wat er onder de begrippen vrijwilliger, mantelzorger en maatschappelijke stagiair valt.

Zo meldt u schade:

  • controleer of de schade te melden is bij een eigen verzekering of een verzekering van de organisatie.
  • download het schadeformulier en vul dit duidelijk leesbaar in. Scan het formulier en mail het naar info@vrijwilligersschiedam.nl. Of stuur het per post aan: Gemeente Schiedam, t.a.v. afdeling Servicepunt Vrijwilligers Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA  Schiedam.
  • de gemeente meldt de schade bij Centraal Beheer.
  • de schadebehandelaar van Centraal Beheer neemt de schademelding in behandeling.

schadeaangifteformulier-vng-vrijwilligerspolis

voorbeeld-schadeaangifte

Meer informatie over de voorwaarden van de vrijwilligersverzekering vindt u op deze informatiepagina van Centraal Beheer.