×

MISSIE EN VISIE

Het Servicepunt Vrijwilligers Schiedam vernieuwt. De belangrijkste vraag die wij Schiedammers stellen is: Wat ga jij DOEN? Er zijn mensen die graag iets willen doen voor een ander. Deze Schiedammers willen wij activeren, faciliteren en met elkaar verbinden. Dit bereiken we door netwerken te creëren van en door vrijwilligers (organisaties) in Schiedam.

MISSIE
Het Servicepunt Schiedam wil op een professionele wijze werken aan een leefbare samenleving en mensen uitdagen maximaal sociaal actief te zijn in onze samenleving. Iedereen kan de regie voeren over zijn eigen leven. We zetten ons in om het welzijn, de ontwikkelingsmogelijkheden en talenten van mensen te bevorderen. Dat geldt voor mensen van alle leeftijden, met respect voor diversiteit en omgeving. Wij willen dit bereiken door netwerken te creëren van en door vrijwilligers (organisaties) in Schiedam.

VISIE
Iedereen levert een unieke bijdrage aan een leefbare samenleving. Solidariteit en elkaar helpen, geven invulling aan het begrip ‘samen leven’. Dat is alleen mogelijk als mensen in staat zijn, en in de gelegenheid worden gesteld, om hun eigen leven vorm en inhoud te geven. Op een manier die past bij zijn/haar identiteit en waarbij ieders talenten centraal staan. Vrijwilligers moeten daar een grote rol in gaan spelen, dit leidt tot nieuwe uitdagingen voor de vrijwilligerssector. Er zal een cultuuromslag plaats vinden. Er zijn meer vrijwilligers nodig van verschillende leeftijden en diverse achtergronden, waarbij je rekening houdt met de wens van vrijwilligers om flexibel inzetbaar te zijn.De medewerkers werken en komen graag bij het Servicepunt Vrijwilligers en ontwikkelen zich voortdurend.