×

HANDIGE INFO VOOR VRIJWILLIGERS

VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST
Ook met een vrijwilliger is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken. Het is verstandig om deze afspraken ook even op papier te zetten in een overeenkomst. Download hier een voorbeeld van een vrijwilligersovereenkomst: Vrijwilligersovereenkomst 

WET- EN REGELGEVING
Ook als vrijwilligersorganisatie heb je te maken met wet- en regelgeving, bijvoorbeeld met de Arbo-wetgeving. Deze geldt immers ook voor vrijwilligers. Wet- en regelgeving is onderhevig aan veranderingen. Bezoek de site  www.vrijwilligerswerk.nl voor recente informatie.

VERZEKERING
Alle vrijwilligers die in Schiedam actief zijn, zijn collectief verzekerd via de gemeente Schiedam. Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat vrijwilligers verzekerd zijn tegen de risico’s die zij lopen tijdens hun werkzaamheden. De verzekering is afgesloten voor vrijwel alle vrijwilligers die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verrichten voor anderen of voor de samenleving en een maatschappelijk belang dienen.

Dus ongeacht leeftijd en aantal uren vrijwilligerswerk. Hieronder vallen bijvoorbeeld de activiteiten van vrijwilligers bij een sportvereniging, maar ook eenmalige activiteiten, kerkelijk werk en buurtactiviteiten. De vrijwilligers zijn verzekerd voor ongevallen, schade aan persoonlijke eigendommen en aansprakelijkheid. De collectieve verzekering voorziet ook in een aansprakelijkheidsverzekering voor de vrijwilligersorganisatie, een bestuursaansprakelijkheidsverzekering, een rechtsbijstandverzekering en een verkeersaansprakelijkheidsverzekering.

LET OP! Het gaat hier wel om secundaire verzekeringen. Dit betekent dat in eerste instantie altijd de vrijwilligersorganisatie aangesproken zal worden. Indien dit niet mogelijk is, moet je een beroep doen op jouw eigen verzekeringen (o.a. de eigen aansprakelijkheidsverzekering). Mocht ook dit niet mogelijk zijn, dan kun je een beroep doen op de collectieve verzekering van de gemeente Schiedam. Via dit formulier, kun je dan een schadeclaim indienen: Digitaal_schade_aangifteformulier

Procedure claim indienen: Print het formulier uit, vul het in. Vervolgens scan je het formulier en stuur het als bijlage per mail naar: schade-vrijwilliger@schiedam.nl

Download hier de informatiefolder:
Folder Vrijwilligerspolis

Indien je nog vragen hebt, kun je mailen naar: schade-vrijwilliger@schiedam.nl

REIS- EN VRIJWILLIGERSVERGOEDING
Organisaties bepalen zelf of ze een vergoeding geven. Er zijn wel regels over de maximale hoogte van een vergoeding. Voor de reiskostenvergoeding geldt dat zowel de kosten voor het openbaar vervoer als de kosten voor het gebruik van een eigen auto kunnen worden vergoed.

OPENBAAR VERVOER
Als de vrijwilliger met het openbaar vervoer reist, is de onderbouwing redelijk eenvoudig. De kaartjes voor trein, bus, tram en taxi gelden als legitieme onderbouwing.

AUTO
Bij gebruik van de eigen auto ligt dit wat complexer want vrijwilligers kunnen de werkelijke kosten van een auto per kilometer vergoed krijgen. De belastingvrije kilometervergoeding zoals deze voor werknemers is vastgesteld (€ 0,19) is niet van toepassing op vrijwilligers. Ook bestaat er voor vrijwilligers geen grens aan het minimum aantal kilometers waarvoor vergoeding mogelijk is. Ontvang je een uitkering is het van belang deze vergoedingen op te geven aan je uitkeringsinstantie.

VRIJWILLIGERSVERGOEDING
Het is per vrijwilligersorganisaties of zij wel of niet een vrijwilligersvergoeding verstrekken.
Vrijwilligersvergoedingen volgens de belastingdienst www.belastingdienst.nl

  • 23 jr. en ouder en inzet is per uur: vergoeding maximaal € 4,50 per uur, met een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar.
  • Jonger dan 23 jaar en inzet zijn per uur: maximaal € 2,50 per uur, met een maximum € 150 per maand en € 1.500 per jaar.
  • Als inzet niet per uur is, maar vergoeding is zo laag dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en tijdsbeslag, dan is er ook sprake van vrijwilligerswerk: vergoeding maximaal € 150 per maand en € 1.500 per jaar.
  • Wordt meer ontvangen dan deze bedragen per uur, per maand of per jaar? Dan is er sprake van een vergoeding die wel in verhouding staat tot de omvang en tijdsbeslag en dus is de vergoeding belastbaar voor de loon- en inkomstenbelasting.

VERKLARING OMTRENT GEDRAG (VOG)
Elke vrijwilliger die met minderjarigen werkt, kan zijn Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vergoed krijgen via een regeling van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Aanvragen en meer informatie over de regeling via Steunpunt Kindervakanties.

GETUIGSCHRIFT
Als bewijs van goed functioneren als vrijwilliger is het fijn om daar een getuigschrift van te kunnen overleggen. Hier kunt u een voorbeeld van een getuigschrift downloaden. Dit kan ingevuld en ondertekend worden door de organisatie en de vrijwilliger. LET WEL: dit is geen officieel document zoals een diploma. Echter, een organisatie kan een getuigschrift implementeren in hun bedrijfsvoering en hun vrijwilligers daarmee tegemoet komen. Voorbeeld getuigschrift downloaden: Getuigschriftvoorbeeld